(ĐTCK) Cục quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa ký kết  Thỏa thuận hợp tác (MOU) với Viện Phát triển bảo hiểm Hàn Quốc (KIDI) tại Seoul - Hàn Quốc trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu cùng với kỹ thuật đánh giá rủi ro và định phí bảo hiểm; hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo về những chủ đề quan trọng trong quản lý, giám sát bảo hiểm; chia sẻ các báo cáo đã được công bố, những tài liệu xuất bản có chọn lọc và những báo cáo số liệu không thuộc quy định bảo mật giữa hai bên, cung cấp thông tin thị trường, báo cáo nghiên cứu, tài liệu có chọn lọc và số liệu thống kê thị trường bảo hiểm trong phạm vi pháp luật cho phép.

Với thỏa thuận hợp tác này, các chương trình hành động cụ thể sẽ được hai bên cùng xây dựng và thực hiện hàng năm nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm  thông qua việc tổ chức hội thảo, đào tạo tại Việt Nam, cũng như cử cán bộ sang thực tập tại KIDI.

Được biết, KIDI hoạt động như một tổ chức định phí bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và hỗ trợ cho sự phát triển của ngành bảo hiểm tại Hàn Quốc.

Một trong những hoạt động chính của KIDI là cung cấp các thông tin về bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo thống kê, hàng tháng có khoảng 100 triệu lượt truy cập thông tin từ cơ sở dữ liệu của KIDI với nội dung thông tin truy cập khá đa dạng như khai thác và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới (thông tin chi tiết đến tình trạng hợp đồng, tổn thất, lịch sử tham gia bảo hiểm, vi phạm giao thông,...), bảo hiểm bồi thường người lao động, các thông tin về đồng bảo hiểm trong các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải và thiệt hại…

Tính đến tháng 10/2015, KIDI có 44 doanh nghiệp bảo hiểm thành viên (trong đó có 25 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ). KIDI có gần 200 chuyên gia về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.