(ĐTCK) Ông Phan Kim Bằng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) vừa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (AVI) thay thế ông Trịnh Quang Tuyến. 
Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt được bầu làm Chủ tịch AVI

Ông Phan Kim Bằng

Ông Bằng hiện còn là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (công ty mẹ nắm 100% vốn tại Bảo hiểm Bảo Việt).

Với 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, ông Bằng từng nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt khác nhau, như Trưởng phòng Bảo hiểm khu vực, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty Bảo hiểm Hà Nội (2/1988- 6/1999); Trưởng phòng Quản lý đại lý, Phó trưởng phòng Bảo hiểm con người, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (6/1999- 9/2008); Phó giám đốc kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt, Trưởng Ban kiểm toán hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Tập đoàn Bảo Việt (9/2008- 11/2012); Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (11/2012- 12/2014).

Theo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới (2015 - 2020) của AVI, sẽ kiện toàn lại, thay đổi nhân sự, phân công nhiệm vụ của các quỹ như Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (Hội đồng quản lý, Ban điều hành, ban kiểm soát Quỹ).

Ngoài ra, AVI sẽ kiện toàn lại nhân sự và quy chế làm việc của các ban nghiệp vụ bán chuyên trách, nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các ban; kiện toàn lại mô hình tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động của cơ quan thường trực Hiệp hội.

Đáng chú ý, có thể nghiên cứu thành lập Hiệp hội Bảo hiểm nhân thọ, Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ, Hiệp hội Môi giới bảo hiểm theo 2 hướng trực thuộc AVI hoặc tách ra thành hiệp hội độc lập nếu văn bản pháp quy và cơ quan quản lý nhà nước cho phép.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.