(ĐTCK) Sau bài báo “Dừng bán sản phẩm, Prevoir bị khách hàng phản ứng”, đến đầu chiều nay (ngày 20/1), trong thông cáo báo chí gửi Báo ĐTCK, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir Việt Nam) đã chia sẻ thêm thông tin liên quan đến việc dừng kinh doanh sản phẩm An Tâm Toàn Diện.

... công ty không có nghĩa vụ phải thông báo tới khách hàng

Theo đó, liên quan đến việc khách hàng cho rằng Prévoir Việt Nam dừng bán sản phẩm bổ trợ bảo hiểm chăm sóc y tế V4  mà không thông báo cho khách hàng, chỉ đến khi khách hàng yêu cầu tái tục mới biết thông tin, phía Công ty cho biết việc dừng bán sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với các quy định của hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật về bảo hiểm và dân sự.

Đây cũng là sản phẩm đã được Bộ Tài chính thẩm định và phê chuẩn tại công văn số 13465 /BTC-QLBH ngày 08/10/2013.

Cụ thể, quy tắc điều khoản của sản phẩm bổ trợ bảo hiểm chăm sóc y tế V4 và trên giấy chứng nhận bảo hiểm của khách hàng đều đã ghi rõ hợp đồng bảo hiểm chỉ có thời hạn một năm, không có quy định về việc Công ty cam kết chắc chắn sẽ tái tục hợp đồng bảo hiểm với khách hàng mà chỉ có quy định về việc khi hợp đồng bảo hiểm bổ trợ đáo hạn, các bên có thể tái tục hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận (Điều 1.35 Quy tắc điều khoản).

Cũng theo quy tắc điều khoản, khi không tái tục hợp đồng bảo hiểm bổ trợ này, Công ty không có nghĩa vụ phải thông báo tới khách hàng.

“Khi dừng kinh doanh gói sản phẩm An Tâm Toàn Diện, Công ty đã tiến hành thông báo cho các đại lý dừng bán/tái tục các hợp đồng bảo hiểm này (bao gồm 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ dài hạn và hợp đồng bảo hiểm bổ trợ bảo hiểm chăm sóc y tế V4). Ngoài ra, đối với khách hàng, Công ty cũng đã có văn bản gửi tới từng khách hàng qua đường bưu điện để thông báo về việc không tái tục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ dài hạn (theo đúng quy định tại Điều 11 của quy tắc điều khoản của sản phẩm bảo hiểm này - khi một trong các bên không muốn tái tục thì phải gửi văn bản thông báo cho bên kia)”, thông tin từ Prévoir Việt Nam cho biết thêm.

Prevoir cũng cho biết gói sản phẩm bảo hiểm An Tâm Toàn Diện (bao gồm 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ dài hạn và hợp đồng bảo hiểm bổ trợ bảo hiểm chăm sóc y tế V4) bắt đầu được đưa ra thị trường từ tháng 12/2013. Từ đó đến nay đã có rất nhiều khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm này, cũng có nhiều khách hàng đã tái tục các hợp đồng bảo hiểm này với Công ty.

Trong quá trình bảo hiểm cho khách hàng, Công ty đã tuân thủ các quy định của quy tắc/điều khoản/hợp đồng bảo hiểm và đã nhanh chóng, kịp thời giải quyết các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng.. 

Các bên đều có quyền từ chối giao kết hợp đồng bảo hiểm mới

Về việc Prévoir Việt Nam dừng kinh doanh sản phẩm An Tâm Toàn Diện, Công ty cũng khẳng định hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng dân sự giữa bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng, căn cứ vào nhu cầu, mục tiêu của mình, mỗi bên tham gia hợp đồng (khách hàng hoặc công ty bảo hiểm) đều có quyền tự quyết định việc giao kết hợp đồng mới hoặc tái tục hợp đồng cũ hay không.

Đây chính là nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, một trong những nguyên tắc cơ bản trong giao kết hợp đồng dân sự và được quy định tại Điều 389 Bộ luật dân sự.

“Đây cũng không phải là hợp đồng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật (chẳng hạn như bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới) nên trừ trường hợp hợp đồng bảo hiểm có quy định hoặc thỏa thuận cụ thể khác, cả bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm đều có quyền như nhau trong việc từ chối giao kết hợp đồng bảo hiểm mới hoặc tái tục hợp đồng bảo hiểm khi đáo hạn”, thông cáo khẳng định.

Prévoir Việt Nam cũng cho biết thêm, do nhu cầu cơ cấu lại danh mục sản phẩm, Công ty đã quyết định ngừng kinh doanh sản phẩm An Tâm Toàn Diện (bao gồm 2 sản phẩm Bảo hiểm tử kỳ dài hạn cùng sản phẩm bổ trợ bảo hiểm chăm sóc y tế V4) kể từ ngày 01/11/2015. Với các hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Prévoir Việt Nam cho biết sẽ vẫn được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng cam kết cho đến khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.

Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực vẫn được thực hiện theo đúng cam kết

Về việc khách hàng cho rằng sẽ bị ảnh hưởng đến quyền lợi của họ khi Prévoir Việt Nam dừng kinh doanh sản phẩm An Tâm Toàn Diện, Công ty cho biết đối với các hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực vẫn được thực hiện theo đúng cam kết cho đến khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn, mọi quyền lợi của khách hàng theo hợp đồng bảo hiểm (bao gồm nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế khác chứ không chỉ riêng quyền lợi thai sản) đều được bảo đảm.

Prévoir Việt Nam cũng khẳng định mặc dù việc một trong hai bên đều có quyền không tiếp tục tái tục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ dài hạn và/hoặc hợp đồng bảo hiểm bổ trợ chăm sóc y tế V4 là phù hợp với luật định cũng như hợp đồng bảo hiểm nhưng nhằm chia sẻ với những khách hàng cũng như thể hiện thiện chí của mình, Prévoir Việt Nam cho biết sẽ đưa ra hai hình thức hỗ trợ để khách hàng lựa chọn. Cụ thể:

Tặng 50% phí bảo hiểm năm đầu tiên của Hợp đồng bảo hiểm Phúc Gia Đăng Khoa. Đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp bảo hiểm cho bố (hoặc mẹ) và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em khi đủ 18 tuổi, có thời gian đóng phí bảo hiểm, tích lũy là 5 năm, 10 năm hoặc đến khi trẻ đủ 18 tuổi. Prévoir Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm hàng năm kể từ khi trẻ đủ 18 tuổi cho đến khi trẻ 22 tuổi. Bên mua bảo hiểm là khách hàng và con của khách hàng là người được bảo hiểm chính.

Còn nếu khách hàng có nhu cầu tái tục Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ dài hạn, Prévoir Việt Nam sẽ tái tục bảo hiểm với khách hàng (không tái tục hợp đồng  bổ trợ bảo hiểm chăm sóc y tế V4) và tặng khách hàng 50% phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này, đồng thời tặng thêm 50% phí bảo hiểm một năm của sản phẩm bổ trợ bảo hiểm hỗ trợ nằm viện nếu khách hàng có nhu cầu tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này để bảo vệ cho sức khỏe của mình.

Tất nhiên, các hỗ trợ nêu trên của Công ty sẽ được áp dụng đối với những khách hàng có nhu  cầu và đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.