(ĐTCK) Năm 2015, ABIC đạt doanh thu bán hàng 871,5 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. 

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cho biết, năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu bán hàng 1.049 tỷ đồng; tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại của ABIC phấn đấu đạt dưới 30%; lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 115 tỷ đồng, cổ tức chi trả không thấp hơn năm 2015.

Năm 2015, ABIC đạt doanh thu bán hàng 871,5 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Với kết quả trên, ABIC đã giữ vững 2,6% thị phần so với tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.