(ĐTCK) Đó là con số được đưa ra trong Báo cáo tài chính sau kiểm toán Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva (VietinAviva) năm 2015 vừa được công bố.

Theo đó, năm 2015, Công ty đạt doanh thu tăng gấp hơn 2,5 lần so với năm 2014, đạt 487,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chiếm chủ yếu, đạt 408,9 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động tài chính 78,8 tỷ đồng, phần còn lại là doanh thu khác 23 triệu đồng.

Trong khi đó, cơ cấu doanh thu trong năm 2014 của Vietinbank Aviva gần như chia đều cho 2 mảng kinh doanh từ hoạt động bảo hiểm và doanh thu hoạt động tài chính (đều đạt trên 96,4 tỷ đồng), không có doanh thu khác.

Cũng theo báo cáo năm 2015, Công ty cũng ghi nhận con số trên 756,3 tỷ đồng tổng chi phí, trong đó chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chiếm phần lớn, hơn 647,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp 104,2 tỷ đồng, phần còn lại hơn 4,3 tỷ đồng là chi phí hoạt động tài chính.

Với khoản tổng chi phí lớn trên, năm qua Công ty lỗ sau thuế hơn 214 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với số lỗ năm 2014 (lỗ hơn 28,3 tỷ đồng).

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.