(ĐTCK)  Tin từ bảo hiểm BIC cho biết, đến hết năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 1.476 tỷ đồng, tăng trưởng 32,3% so với năm 2014 (cao nhất trong 5 năm trở lại đây), hoàn thành 114% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.278 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015 đạt 157 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2014, hoàn thành 109% kế hoạch được giao.

Trong bối cảnh tỷ lệ bồi thường chung của thị trường tăng cao, BIC vẫn duy trì tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại thấp hơn tỷ lệ chung toàn thị trường (42,2%), đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh khả quan, năm 2015, BIC cũng đã hoàn thành nhiều trọng tâm hoạt động quan trọng khác như chính thức khai trương Văn phòng Đại diện tại Myanmar, hoàn thành việc tái định hạng tín nhiệm với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M. Best, thực hiện xong các công tác chuẩn bị để đưa công ty thành viên thứ 26 (BIC Bến Thành) đi vào hoạt động, đồng thời, hoàn tất giao dịch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài là nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm hàng đầu thế giới, FairFax.

Đặc biệt, năm 2015, BIC đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3.

Năm 2016, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững ở mức tối thiểu 25% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 230 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2015. Duy trì an toàn cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm với tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại thấp hơn so với tỷ lệ chung toàn thị trường. Đặc biệt, BIC sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án chuyển giao kỹ thuật với đối tác chiến lược FairFax để đạt kết quả cao nhất.

N.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.