(ĐTCK) Báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán của Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine (BVTM) cho biết, năm 2015, Công ty đạt 224 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 23% so với năm 2014, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 173 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2014.
Do chi phí bồi thường được kiểm soát tốt hơn so với năm 2014 (chi phí từ hoạt động bảo hiểm đạt 81,4 tỷ đồng), nên lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt mức cao so với bình quân các năm trước, đạt 111 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 85,2 tỷ đồng.

BVTM cũng cho biết, năm 2016, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức 15%, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và không ngừng nâng cao năng lực tài chính.

Tính đến hết 31/12/2015, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần từ bảo hiểm của Công ty đạt 31,26%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 18,62%; tổng tài sản 1.179 tỷ đồng.

BVTM là liên doanh bảo hiểm phi nhân thọ có vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn Bảo Việt nắm 51% vốn, Tokio Marine Asia (thuộc Tập đoàn bảo hiểm Tokio Marine- Nhật Bản) nắm 49% vốn.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.