(ĐTCK) Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh bảo hiểm với sự tham dự của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đã trình bày khái quát một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định đã được tiếp thu ý kiến các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập sau cuộc họp lần thứ nhất.

Theo đó, dự thảo Nghị định kế thừa nội dung của 4 Nghị định hiện hành (Nghị định 45/2007/NĐ-CP, Nghị định 46/2007/NĐ-CP, Nghị định 103/2008/NĐ-CP, Nghị định 123/2011/NĐ-CP) và sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính như tái bảo hiểm; hệ thống công nghệ thông tin, chứng chỉ đại lý bảo hiểm; hoạt động đầu tư; doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm; việc đăng ký sản phẩm bảo hiểm; điều kiện, tiêu chuẩn của các cổ đông xin thành lập công ty cổ phần bảo hiểm; thẩm quyền quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

Ngoài ra, các điều kiện, tiêu chuẩn quản lý, giám sát thận trọng và quy định về thủ tục hành chính hiện đang được quy định tại các thông tư đã được đưa vào dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.