(ĐTCK) Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận thay đổi nhân sự cấp cao đối với ông Nguyễn Trường Giang và ông Bùi Xuân Thu.

Cụ thể, ông Nguyễn Trường Giang – nguyên Tổng Giám đốc sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Anh Tuấn, ông Bùi Xuân Thu – giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Trường Giang có bằng thạc sỹ về quản trị kinh doanh tại trường Kinh tế Quốc dân. Về PTI với chức vụ Trưởng phòng Đầu tư vào tháng 3.2008, chỉ sau 6 tháng, ông đã được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc. Đến năm 2011, ông được được bầu là Ủy viên HĐQT và được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Gia nhập vào PTI từ năm 2001 với vai trò là Phó Giám đốc Phụ trách Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hải Phòng, đến năm 2010, ông Ông Bùi Xuân Thu chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc và giữ chức vụ này đến nay.

Tính đến hết tháng 4 năm 2015, PTI đạt doanh thu khoảng 650 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 32% kế hoạch kinh doanh của năm 2015. Trong đó, doanh thu về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới vẫn là nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 51% so với cùng kỳ, trong khi đó, nghiệp vụ Hàng hải tăng trưởng 35%, nghiệp vụ bảo hiểm con người tăng 27% và nghiệp vụ tài sản kỹ thuật tăng -3%.

PTI kỳ vọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2015 sẽ đạt 2,106 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 141.5 tỷ đồng, tăng 72%.Cổ tức dự kiến chi trả ở mức 12%, cao hơn so với mức cổ tức 11% của năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua

N.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.