(ĐTCK) Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét vừa được Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) công bố cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2015 đạt 727,9 tỷ đồng, tăng trưởng 40,6% so với cùng kỳ năm 2014, hoàn thành 56% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 628,1 tỷ đồng, tăng trưởng 31,7%, hoàn thành 54,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 74,3 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6% so với nửa đầu năm 2014, hoàn thành 51,6% kế hoạch năm.

Đặc biệt, thông qua việc kiểm soát tốt chi phí hoạt động, BIC tiếp tục có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2015.

Tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại riêng BIC ở mức 43,8%, thấp hơn so với tỷ lệ bồi thường chung toàn thị trường.

Hai liên doanh của BIC tại Lào và Campuchia cũng có kết quả kinh doanh tốt. Với Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI), 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm của LVI đạt 5,4 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 794 nghìn USD, tăng trưởng tới 41% so với cùng kỳ năm 2014. Về thị phần, LVI tiếp tục duy trì vị trí trong top 2 công ty bảo hiểm dẫn đầu thị trường Lào. 

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập, BIC đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch kinh doanh ngay trong tháng 11/2015. Bên cạnh đó, BIC cũng sẽ tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự để xin phép Bộ Tài chính phê duyệt việc thành lập thêm một công ty thành viên mới tại TP HCM; hoàn tất giao dịch với cổ đông chiến lược FairFax trên cơ sở chấp thuận của các cơ quan quản lý Việt Nam, đồng thời, nhanh chóng tiếp nhận các chuyển giao kỹ thuật của Nhà đầu tư chiến lược.

N.Lan
Bình Luận (1)

TIENHUNGPB@YAHOO.COM.VN - 19:06 22/07/2015

KẾT QUẢ KINH DOANH TỐT,VÀ TIỀM NĂNG,BIC SẼ LẠI BỨT PHÁ VƯƠN LÊN THÔI.....