(ĐTCK) Tại lễ ra mắt Chỉ số Phát triển bền vững của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 23/3/2017, các nhà quản lý, các chuyên gia đã có những chia sẻ liên quan tới chỉ số này. 

Trong đó, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển bền vững và lập báo cáo phát triển bền vững tại Tập đoàn.

“Là doanh nghiệp tiên phong thí điểm triển khai lập báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế mới nhất, Bảo Việt khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

Mặc dù bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) - phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập báo cáo phát triển bền vững được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB) dự kiến chính thức sử dụng phổ biến vào năm 2018 nhưng Bảo Việt đã tiên phong áp dụng bộ tiêu chuẩn này cho báo cáo phát triển bền vững năm 2016”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động, Tập đoàn Bảo Việt nói.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.