(ĐTCK) Kết quả xếp hạng quốc tế từ Tổ chức đánh giá xếp hạng quốc tế A.M Best cuối tháng 4 vừa qua cho thấy, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) tiếp  tục duy trì xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt).

Kết quả xếp hạng cũng phản ánh khả năng đáp ứng yêu cầu vốn điều chỉnh theo rủi ro được cải thiện, kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, vị thế vững chắc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam của Bảo hiểm PVI. Về xếp hạng năng lực tín dụng, Bảo hiểm PVI cũng được duy trì ở mức "bbb" (Đủ năng lực).

Năm 2014, Bảo hiểm PVI tiếp tục thành công trong việc tăng vốn điều lệ theo lộ trình. Với việc tiếp tục có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và ổn định trong hoạt động đầu tư cũng giúp cho hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm PVI duy trì kết quả triển vọng. Trong ngắn hạn và trung hạn, việc tăng vốn điều lệ và lợi nhuận dự kiến theo kế hoạch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của Bảo hiểm PVI.

Được hỗ trợ tài chính và kinh doanh từ Công ty mẹ là PVI Holdings (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) và Tập đoàn Talanx, doanh thu của Bảo hiểm PVI tiếp tục tăng trưởng trên thị trường Việt Nam.

Năm 2014, Bảo hiểm PVI đã vươn lên vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tính theo quy mô phí bảo hiểm và tiếp tục là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm năng lượng, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

Ngoài ra, chỉ sau 5 năm tham gia thị trường bảo hiểm hàng không, DN này cũng đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường ở mảng này.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.