(ĐTCK) Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) cho biết, năm 2016, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 90%.

Năm 2015, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 24,9 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động tài chính 13,5 tỷ đồng; lỗ sau thuế trên 17 tỷ đồng.

Ban điều hành PAC cho biết, đối mặt với nhiều khó khăn từ nền kinh tế, kết quả kinh doanh trong năm qua cũng cho thấy PAC vẫn phát triển và đảm bảo các chỉ số an toàn về tài chính theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh thu bảo hiểm gốc tăng 89% so với năm 2014, các khoản đầu tư tuân thủ theo quy định mang lại sự an tâm cho nhà đầu tư. Năm 2015, PAC đã tập trung khai thác mạnh các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật.

PAC được thành lập từ năm 2006 và chính thức hoạt động từ năm 2007.
Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.