(ĐTCK) Số liệu từ Công ty TNHH MTV Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) cho biết, năm 2015, Công ty đạt tổng doanh thu 400,7 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 332,6 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính 67,6 tỷ đồng, phần còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác.

Lợi nhuận trước thuế trong năm qua của VBI đạt 68,5 tỷ đồng, trong đó lãi chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính, đạt 66,1 tỷ đồng; còn hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ lãi 2,2 tỷ đồng. Tỷ lệ ROE đạt 9,05%, tăng trưởng 6% so với năm 2014.

Được biết, VBI tiền thân là Công ty liên doanh bảo hiểm Châu Á- Ngân hàng công thương (liên doanh giữa VietinBank và Công ty bảo hiểm Châu Á Singapore), được thành lập năm 2002.

Đến năm 2008, trên cơ sở mua lại toàn bộ vốn góp của phía đối tác nước ngoài trong liên doanh, VBI đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam như hiện tại. VBI chủ yếu cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng là các tổ chức, cá nhân, nhất là các khách hàng vay vốn của Vietinbank.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.