(ĐTCK) Đây là năm thứ 9 liên tục Công ty Viễn Thông Quốc tế - VNPTI tin tưởng, lựa chọn liên danh Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo hiểm Bưu điện bảo hiểm cho hoạt động của Vệ tinh Vinasat trên quỹ đạo giai đoạn 2016-2017.

Lễ ký kết Hợp đồng bảo hiểm cho Vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 đã được tổ chức ngày 11/5/2016 giữa chủ đầu tư vệ tinh là VNPTI với Liên danh bảo hiểm Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) và Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Theo Hợp đồng được ký kết, hai vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2 tiếp tục được bảo hiểm trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo từ 00 giờ 01’ ngày 16/5/2016 đến 00 giờ 01’ ngày 16/5/2017 với tổng mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa gần 222 triệu USD, trong đó vệ sinh Vinasat-1 được bảo hiểm với giá trị trên 72,936 triệu USD và Vinasat-2 là hơn 148 triệu USD.

Việc bảo hiểm cho hai vệ tinh này được thực hiện theo kỳ tái tục hàng năm - tương ứng với mỗi kỳ bảo hiểm kéo dài là 12 tháng. Các rủi ro được bảo hiểm trong hợp đồng này gồm tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất toàn bộ ước tính hoặc tổn thất bộ phận gây ra bởi tổn thất, thiệt hại hoặc hư hỏng vệ tinh xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

TL
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.