(ĐTCK) Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam (AIG Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015. 

Năm 2014 trước đó, tổng doanh thu mà AIG Việt Nam đạt được là hơn 256,6 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 242 tỷ đồng.

Năm 2015, AIG Việt Nam đạt hơn 291 tỷ đồng doanh thu, trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chiếm chủ yếu, đạt hơn 272 tỷ đồng; doanh thu về hoạt động tài chính hơn 17 tỷ đồng, phần còn lại là doanh thu khác.

Với tổng chi phí lên tới hơn 447 tỷ đồng, AIG Việt Nam tiếp tục lỗ sau thuế 2015 hơn 155,8 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã giảm gần 8 tỷ đồng so với năm trước (lỗ hơn 163,5 tỷ đồng).

Cũng theo báo cáo, trong tổng số chi phí 447 tỷ đồng kể trên, riêng chi phí cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 323 tỷ đồng, phần còn lại hơn 124 tỷ đồng là chi phí quản lý doanh nghiệp.

Cách đây gần 2 tháng, AIG Việt Nam đã thay đổi 2 vị trí cấp cao là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc.

Cụ thể, ông Stuart Keith Farquaharson giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên thay ông Andrew John Byrne; bà Nguyễn Thị Nguyệt Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thay bà Susan Elizabeth Loftus.

Được biết, AIG Việt Nam là công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn đầu tư của Mỹ đầu tiên tại Việt Nam.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.