(ĐTCK) Tin từ Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, A.M.Best vừa chính thức nâng triển vọng của BIC năm 2016 lên Tích cực (năm 2015 kết quả này là Ổn định) và tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B+ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb-.

A.M.Best cho rằng, việc nâng triển vọng của BIC phản ánh năng lực vốn hóa dựa trên rủi ro của BIC được tăng cường sau khi có sự hợp tác và hỗ trợ của cổ đông chiến lược nước ngoài FairFax Asia Limited. BIC tiếp tục duy trì tỷ lệ bồi thường thấp hơn mức bình quân thị trường, thu nhập ròng tăng trưởng đều trong vòng 5 năm qua cũng là các nhân tố quan trọng để A.M.Best nâng triển vọng lên Tích cực cho BIC.

Đánh giá về việc hợp tác chiến lược của BIC với FairFax, A.M.Best cho rằng, với việc sở hữu 35% cổ phần, FairFax sẽ mang lại cho BIC những hỗ trợ kỹ thuật trên các lĩnh vực như nghiệp vụ bảo hiểm, quản trị rủi ro và công nghệ thông tin, điều này giúp BIC tăng cường hiệu quả điều hành và vị thế kinh doanh trên thị trường.

A.M. Best đánh giá cao khả năng nâng hạng tín nhiệm của BIC trong tương lai nếu tiếp tục cải tiến hiệu quả kinh doanh và phát triển một chính sách phân bổ nguồn vốn nhằm củng cố năng lực vốn hóa dựa trên rủi ro.

Ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc BIC cho biết, việc A.M.Best nâng triển vọng xếp hạng của BIC cho thấy tín hiệu tích cực trong hoạt động của BIC trong bối cảnh thị trường bảo hiểm cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các đánh giá, khuyến nghị của A.M.Best là cơ sở để BIC tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

N.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.