(ĐTCK) Theo Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe), 9 tháng đầu năm 2015, PVIRe tiếp tục đạt được kết quả khả quan trên hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh. 

Cụ thể, tổng doanh thu ước đạt 1.506 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch. Trong đó, doanh thu nhận tái bảo hiểm ước đạt 1.252 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua ngày 10/2/2015, cả năm 2015, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.741 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 154 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 14%, tăng so với mức 12% của năm 2014.

 

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.