(ĐTCK) 9 tháng đầu năm 2016, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI-UPCoM) đạt lợi nhuận sau thuế đạt 54,4 tỷ đồng, gấp 3 lần con số cùng kỳ.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI-UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 155,4 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đạt hơn 214 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tổng chi phí bồi thường hoạt động bảo hiểm trong kỳ là 50,47 tỷ đồng, tăng 11% (+4,9 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận gộp trong kỳ của BLI đạt 45,7 tỷ đồng, tăng trưởng 34,2%.

Về hoạt động tài chính, BLI ghi nhận doanh thu 22,3 tỷ đồng và lợi nhuận 18,3 tỷ đồng, tăng nhẹ lần lượt 4,3 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý III/2016, BLI lãi ròng 19,5 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng với đóng góp lớn từ hoạt động tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, BLI đạt doanh thu thuần 422,4 tỷ đồng và lãi trước thuế 68 tỷ đồng (lãi từ hoạt động tài chính 59,8 tỷ đồng), lãi sau thuế 54,4 tỷ đồng, gấp 3 lần con số cùng kỳ.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.