(ĐTCK) Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, 6 tháng đầu năm, số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 171.171 tỷ đồng, trong đó khối nhân thọ chiếm phần lớn, đạt khoảng 138.303 tỷ đồng; khối phi nhân thọ đạt khoảng 32.868 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc huy động vốn dài hạn cho ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đấu thầu thành công 431 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm và 6.466 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm.

Cũng trong 6 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 38.613 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.580 tỷ đồng, tăng 15%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.033 tỷ đồng, tăng 36,78%. Số tiền chi trả quyền lợi/bồi thường bảo hiểm ước đạt 16.045 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước bồi thường 7.735 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước là 8.310 tỷ đồng.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.