(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) cho biết, trong năm 5 năm (tính đến ngày 30/6/2016), hiệu quả kinh doanh với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng khá tốt.

Thông tin trên đã được PVIRe ghi nhận tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty (2011 - 2016) tối 22/7.

Cụ thể, trong 5 năm, tổng doanh thu PVIRe đạt 7.786 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 24,1%), tổng lợi nhuận trước thuế đạt 476,2 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 68,9%), nộp ngân sách nhà nước 102,1 tỷ đồng. Tổng tài sản trong giai đoạn này cũng đạt 3.605 tỷ đồng, tăng gấp 6,6 lần so với năm 2011.
Theo tổng hợp của PVIRe, trong 5 năm (tính đến ngày 30/6/2016), tổng các quỹ dự phòng đã trích lập đạt 572 tỷ đồng, tổng phí giữ lại là 1.549 tỷ đồng, chi trả bồi thường tái bảo hiểm là 2.781,5 tỷ đồng.
Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ghi nhận những bước tiến khá dài của PVIRe, đặc biệt Tổng công ty có mức dự phòng tài chính đáp ứng yêu cầu về thanh toán theo quy định và đạt kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế B+.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hà, quy mô của PVIRe vẫn còn khiêm tốn so với nhà tái bảo hiểm khác đang hoạt động tại Việt Nam là Tổng CTCP tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) cũng như so với các nhà tái bảo hiểm nước ngoài.

Do vậy, ông Hà cũng hy vọng PVIRe tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để nhận tái bảo hiểm lớn hơn, tăng cường năng lực quản trị rủi ro, tiếp tục tái cơ cấu, tìm được cổ đông chiến lược để có vị trí cao, xứng đáng hơn trên thị trường bảo hiểm.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.