(ĐTCK) Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tổng số hợp đồng bảo hiểm chính hủy bỏ trong năm 2014 là 436.749 hợp đồng.

Trong đó, số hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ năm thứ nhất là 118.735 hợp đồng, năm thứ 2 là 165.192 hợp đồng và các năm sau là 152.822 hợp đồng.

Theo báo cáo này, bảo hiểm hỗn hợp đứng đầu trong danh sách hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ nhiều nhất  khi năm thứ nhất hủy bỏ 58.935 hợp đồng, năm thứ 2 hủy bỏ 73.580 hợp đồng, năm thứ 3  hủy bỏ 86.668 hợp đồng.

ảnh 1
Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.