TS. Nguễn Đình Cung

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Tin mới nhận

Tái cơ cấu để phân bổ lại nguồn lực

Tái cơ cấu để phân bổ lại nguồn lực

Hiếu Minh thực hiện - 07:19 01/11/2016

(ĐTCK) Nhấn mạnh trọng tâm đột phá trong Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nêu rõ cần chú trọng vào việc phân bổ lại nguồn lực, đổi mới phương thức tăng trưởng để nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.
Các tác giả
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]